Voor wie

Psychomotorische therapie (PMT) Salland richt zich op het behandelen en coachen van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychosociale klachten.
Voor kinderen die problemen in hun ontwikkeling of hun gedrag laten zien. Binnen de veilige relatie met de therapeut leert het kind al spelend zijn stress reguleren, zijn emoties verwerken en doet het kind ervaringen op met “ander gedrag”.
Voor jongeren, volwassenen en voor mensen in de revalidatie of de ouderenzorg.
PMT kan ook ingezet worden op scholen, waar we dan gebruik maken van trainingen in omgaan met agressie, faalangst, weerbaarheid en sociale vaardigheid.
In principe kan PMT in elke levensfase aangeboden worden.

 

Volwassenen (vanaf 18 jaar).
Psychomotorische therapie bij volwassenen is met name geschikt bij de onderstaande klachten;
– depressiviteit
– mentale en/of lichamelijke overbelasting
– burn-out en overspannenheid
– contact/ communicatieproblemen
– lichamelijke klachten die niet (alleen) terug te voeren zijn op een medische oorzaak zoals (spannings)hoofdpijn
– neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
– een negatief zelfbeeld
– angst, stress en/of onrust
– traumatische ervaringen (PTSS)

 

PMT is ook een effectieve behandelvorm bij kinderen en adolescenten.
Kinderen en adolescenten die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte doe-therapie dan aan een praatsessie. Nieuw gedrag wordt aangeleerd met actieve, speelse werkvormen. Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw gedrag in het contact met anderen brengt het veranderingsproces tot stand.
Samenwerking met ouders en/of verzorgers en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.

 

Kinderen en adolescenten (tot 18 jaar).
Psychomotorische therapie bij kinderen en adolescenten is met name geschikt bij de onderstaande klachten:
– ADHD, ASS, PDD-NOS, ASPERGER
– opstandig, agressief gedrag (ODD)
– faalangst
– eetproblemen
– angst, stress en/of onrust
– concentratieproblemen
– een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
– stil en teruggetrokken gedrag
– neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
– communicatieproblemen met volwassenen en kinderen
– plannings- en informatieverwerkingsproblemen
– hoogsensitiviteit
– (gender) identiteitstoornis

 

Bij een specifieke problematiek die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met PMT Salland.