De therapeut

Mijn naam is Rob Temmink. Ik ben psychomotorisch therapeut en werk in mijn eigen praktijk; PMT Salland. Dit doe ik naast mijn baan als jongeren begeleider en PMT-er bij Ruimte voor opvoed-dingen in Heino

In december heb ik de derde dag bijgewoond van de cursus Brainblocks. Brainblocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brainblocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen tussen de cliënt en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

In januari 2020 ben ik gestart met mijn supervisie traject. Dit traject ben ik gestart om mijn eigen professionele-identiteit verder vorm te geven. Reflecteren op mijn eigen denken-voelen-handelen, wat doe ik en hoe kan ik mijn therapie beter vorm geven.

Na mijn studie Sport en bewegen ben ik gaan werken bij sportbedrijf Raalte, als zwemonderwijzer en hydrotherapeut. Binnen mijn baan bij sportbedrijf Raalte heb ik diverse nieuwe beweeggroepen opgezet en begeleid zoals hydrotherapie, en een beweeggroep voor mensen met hartklachten. Door te werken met mensen, allen in beweging, kwam bij mij de behoefte om me verder te ontwikkelen. In 2013 ben ik gestart met de opleiding PMT-BA, Psychomotorische Therapie en bewegingsagogie. Tijdens deze opleiding ben ik zelf in beweging gekomen en heb veel over mijzelf geleerd. Dit zijn zowel persoonlijke als professionele vakgerichte ontwikkelingen geweest. De opleiding tot psychomotorisch therapeut is een mooi maar soms ook confronterend proces geweest.

Als therapeut van PMT Salland kan ik mensen helpen bij het proces naar verandering. Het verminderen van, of leren omgaan met de psychische klachten is ook een proces waarbij de cliënt in beweging komt. Bewegen is hierbij niet meer het doel maar het middel richting de oplossing. Bewegen geeft energie, je ervaart je grenzen, door te bewegen kun je oplossingen vinden.

De afgelopen vier jaar heb ik werkervaring opgedaan bij:
Pro Juventus centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, bij behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen met diverse aandachtsvelden.
Het praktijk onderwijs van Carmel college Raalte, bij de begeleiding van jongeren in groepsverband en het geven van de weerbaarheidtraining Rots en Water.
Interact contour locatie de trommel in Zwolle als begeleider bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel.