Psychomotorische Therapie Salland

Psychomotorische therapie (PMT) Salland richt zich op het behandelen en coachen van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychosociale klachten. Hierbij kunt u denken aan onder andere boosheid, spanningsklachten, omgaan met emoties, faalangst, sociale contacten, zelfbeeld en zelfvertrouwen/assertiviteit. Psychomotorische therapie is een ‘doe’ therapie. Bewegen, ervaren en beleven staan centraal. Omdat praten over het probleem niet altijd makkelijk is, werken beweegactiviteiten erg verhelderend en leiden vaak naar het eigenlijke probleem.

Het doel van de PMT is het tot stand brengen van, of bijdragen aan een gedragsverandering waardoor de psychische klacht vermindert of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert PMT je om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.