Psychomotorische Therapie Salland

Psychomotorische therapie (PMT) Salland richt zich op het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychosociale klachten. Hierbij kunt u denken aan boosheid, spanningsklachten, moeite met omgaan met emoties, hebben van faalangst, problemen met het aangaan van sociale contacten, een laag zelfbeeld en het hebben van weinig zelfvertrouwen of assertiviteit. Psychomotorische therapie is een actieve therapie. Bewegen, leren, ervaren en beleven staan centraal binnen psychomotorische therapie. Omdat alleen praten over het probleem niet altijd makkelijk of mogelijk is, werken beweeg en ervaringsgerichte activiteiten soms wel. Het kan verhelderend werken en leiden tot nieuwe zelfinzichten om te komen tot een oplossing.

Het doel van PMT is het tot stand brengen van, of bijdragen aan een gedragsverandering of nieuwe inzichten. Waardoor de psychische klacht vermindert of verholpen word. Wanneer dit niet haalbaar is, kijken wij samen naar de mogelijkheden die wel haalbaar zijn.