Tarieven en vergoedingen

Tarieven 2023

De kosten voor een PMT sessie van 45 minuten bedraagt €80,-. (aangemeld voor augustus 2023 €75,-)
Een (tussen-eind) evaluatiegesprek €80,-. (aangemeld voor augustus 2023 €75,-)
Een bezoek aan school of andere belanghebbenden €80,-. (exclusief reiskosten)
Een doorverwijzing plus rapportage/schriftelijke verslaglegging €50,00.

Voor behandelingen die gestart zijn voor augustus 2023 blijven de afgesproken tarieven gelden.

Vergoeding zorgverzekering
Psychomotorische Therapie valt onder de vaktherapeutische beroepen of vaktherapie en
wordt vaak (gedeeltelijk) vergoedt vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve of complementaire geneeswijzen.
Controleer voor aanvang van de therapie in uw polisvoorwaarden of PMT in aanmerking komt voor vergoeding en
of uw verzekeraar de beroepsverenigingen waarbij PMT Salland is aangesloten accepteert.
De volgende informatie is daarbij van belang:
1. Informeer naar de vergoeding voor Vaktherapie.
2. PMT Salland is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en register.
– FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
– NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
– SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

Op de volgende internetpagina staat per zorgverzekeraar beschreven welke beroepsverzekeringen geaccepteerd worden en
hoe hoog de vergoeding is: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Soms wordt een behandeling vergoedt vanuit de gemeente middels een persoons gebonden budget. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van het Centrum Jeugd en Gezin.

Niet nagekomen afspraak
Het kan altijd voorkomen dat u verhinderd bent op een afspraak. Wanneer u deze 24 uur voor aanvang afzegt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak die niet of korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt wel in rekening gebracht.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.