Tarieven en vergoedingen

Tarieven 2020

De kosten voor een PMT sessie van 45 minuten bedraagt €70,-.
Er zijn geen kosten verbonden aan een kennismaking of intake gesprek.
Behandelplan €70,- (betaling vindt plaats na de derde sessie).
Een (tussen-eind) evaluatiegesprek €70,-.
Een bezoek aan school of andere belanghebbenden €75,-.
Een doorverwijzing plus rapportage/schriftelijke verslaglegging €32,50.

Voor behandelingen die gestart zijn in 2018-2019 blijven de afgesproken tarieven gelden.

Vergoeding zorgverzekering
Psychomotorische Therapie valt onder de vaktherapeutische beroepen of vaktherapie en
wordt vaak (gedeeltelijk) vergoedt vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve of complementaire geneeswijzen.
Controleer voor aanvang van de therapie in uw polisvoorwaarden of PMT in aanmerking komt voor vergoeding en
of uw verzekeraar de beroepsverenigingen waarbij PMT Salland is aangesloten accepteert.
De volgende informatie is daarbij van belang:
1. Informeer naar de vergoeding voor Vaktherapie.
2. PMT Salland is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en register.
– FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
– NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
– SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

Op de volgende internetpagina staat per zorgverzekeraar beschreven welke beroepsverzekeringen geaccepteerd worden en
hoe hoog de vergoeding is: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Soms wordt een behandeling vergoedt vanuit de gemeente middels een persoons gebonden budget. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van het Centrum Jeugd en Gezin.

Niet nagekomen afspraak
Het kan altijd voorkomen dat u verhinderd bent op een afspraak. Wanneer u deze 24 uur voor aanvang afzegt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak die niet of korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt wel in rekening gebracht.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgverlener volgens de wet Wkkgz aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. PMT Salland is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Als u vragen of gevoelens van onvrede heeft over de behandeling dan vraag ik u dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Wanneer u het gevoel heeft dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u een geschil melden bij Stichting Zorggeschil op: www.zorggeschil.nl/clienten